2013. március 10., vasárnap

A Láthatatlan Ember ~ The Invisible Man

Epilógus - Zéta további élete Atilla halála után -The Invisable Lover ~ An Tragic Love Story From The Ancient WorldAttila, frequently referred to as Attila the Hun, was the ruler of the Huns from 434 until his death in 453. He was leader of the Hunnic Empire, which stretched from the Ural River to the Rhine River and from the Danube River to theBaltic Sea.
During his reign he was one of the most feared enemies of the Western and EasternRoman Empires. He crossed the Danube twice and plundered the Balkans, but was unable to take Constantinople. He also attempted to conquer Roman Gaul (modern France), crossing the Rhine in 451 and marching as far as Aurelianum (Orléans) before being defeated at the Battle of the Catalaunian Plains.
Subsequently he invaded Italy, devastating the northern provinces, but was unable to take Rome. He planned for further campaigns against the Romans but died in 453.  


Atilla váratlan halála után a Hun Birodalom összeomlott, és felbomlott a belső béke. Atilla temetésére Zétát is kijelölték, és egy gyászruhát adtak rá, amely teljes mértékben titokban tartja viselője személyét. Zéta éppen indulna Atilla temetésére mikor Emőke megszólítja, és megparancsolja, hogy adja át neki a ruháját. Zéta a lány érzett szerelme miatt kénytelen engedelmeskedni, és a lányra adja a ruhát. Emőke megkérdezi az ifjút, hogy szereti-e őt? Mire Zéta nem találja a szavakat, erre Emőke megcsókolja őt, majd csatlakozik a gyászruhás szolgákhoz. // 
http://anekdotak.blogspot.hu/
 

Love Is In The Air ~ Love Is ~ »
Közben belső viszályok támadnak a Hun Birodalomban, és Zéta és Dsidsia (egy másik római lány, aki ugyanott volt szolga ahol Zéta) kénytelenek elmenekülni, és a Keletrómai Birodalomban telepednek le.

 


DrNagy Béla bejegyzése alapján

 

 


Attila az európai hunok utolsó és leghíresebb fejedelme. Az időszámításunk szerint 406 körül született Mundzsuk fiaként, aki a magyar mondákban Bendegúz néven szerepel. Attila kora egyik leghatalmasabb birodalmát uralta 434-től haláláig. Birodalma Közép-Európától a Kaszpi-tengerig és a Dunától a Balti-tengerig terjedt.  

Love Is In The Air ~ Love Is ~ »


Mind a Kelet-, mind a Nyugatrómai Birodalom rettegett ellenfele volt. A Balkáni térséget kétszer is megszállta, s a második elfoglalásnál magát Konstantinápolyt is körülzárta. Nyugaton egészen Orléans-ig menetelt. A fővárosából, Ravennából űzte el III. Valentinianus nyugatrómai császárt 452-ben. Bár a birodalma vele elenyészett és maga után szinte semmit nem hagyott, Európa történelmének legendás alakjává vált.

‎" A láthatatlan ember.." - Gárdonyi Géza

A történet röviden: " Az embernek csak az arca ismerhető, de az arca nem ő. Ő az arca
 mögött van. Láthatatlan. Egy leány tanított erre engem.." - mondja Gárdonyi.
 


A trák származású művelt görög, Zéta maga vállalja a rabszolgaságot, csakhogy szerelme, Emőke közelében lehessen. Csatlakozik a hunok seregéhez, harci sikere révén remélve, hogy magasabb rangra kerülhet, s így elnyerheti Emőke kezét. Atilla váratlanul meghal, s temetésén - Zéta helyett - a csuklyás halottkísérők közé kéredzkedett Emőkét is lenyilazzák. Kiderül, hogy Emőke olthatatlan, reménytelen szerelme Atilla volt. Végül Zéta is megbékél, s elfogadja az őt régóta szerető görög leány, Dzsidzsia szerelmét.

A regény sikerének oka legfőbb érékében rejlik: Zéta gazdagon áradó, mindig eleven, természetes hangú meséjében, melyet a gyermekek is megértenek, s a felnőttek is szívesen meghallgatnak.
  

 A regény címe rejtélyes, de megfejtésében maga az író segít. Az előszóban, mely Gárdonyi megjelölése szerint „utószóként is olvasható”, ezt írja:

„Hát én volnék az a Zéta. S bizony mondom: nem ismer engem senki… Az embernek csak az arca ismerhető, de az arca nem ő. Ő az arca mögött van. Láthatatlan.”

Zéta tulajdonképpen Gárdonyi képmása: azé az íróé, akit magánya miatt sokan különcnek tartottak, de biztosan nem ismerték. Ő maga volt a "láthatatlan ember" , aki minden fűszálban, libbenő pillangóban, szóban és mozdulatban az emberi lét titkát kutatta. ".. „Hát én volnék az a Zéta. S bizony mondom: nem ismer engem senki… 


Az "atta" + ila (atya+kicsinyítő képző) összetételének tartják általában, jelentése a gót nyelvben atyácskatiszteletreméltó apa,uralkodó

Három - arany, ezüst és vas - koporsóba temették el..

Zéta nem érti miért teszi ezt a lány, de minden utasítását teljesíti. Az ifjú másnap tudja csak meg mi történt Atilla temetésén, mikor Álmod bárd ezt énekli: "Tetemeit tettük hármas koporsóba, Így vittük föld alá, föld alá, víz alá. Íjak húrja pendül, nyílvesszők suhognak, Hű szolgáid ottan körüléd borulnak." Zétának még a szívverése is eláll mikor megtudja hogy szerelmét, Emőt megölték..


Az ötödik század derekán járunk. A római birodalom kettészakadt, a világ urai a hunok. Attila király birodalma beláthatatlanul hatalmas: a Volgától a Rajnáig terjed. Regénybeli központja valahol az Iszter (Duna) folyó mentén, Pannónia földjén van. Zéta részt vesz a Catalaunumi csatában is, ahonnan csodás módon menekül meg. Atilla váratlan halála után a Hun Birodalom összeomlott.. Csaba királyfi hada pedig, eltünt a csillagösvényen..


  


Gárdonyi Géza A láthatatlan ember című művében, mely nagyrészt Priszkosz rétor leírásaira alapoz, szimpatikus portrét fest Attiláról, bölcs és kedvelt vezérként.


 


  

Profil megtekintése  Ila ~ http://girlsparta.blogspot.hu/
        http://girlsparta.tumblr.com/
        http://girlsparta300.tumblr.com/

          image image

"@" A spártaiak titkos élete »
Big Girls from Sparta 300 »

          image


Cintra Pirata ~ The Art Spy »
tommy.ritterland - blogg »
CintraPirata ~ The Love Spy ~ »
http://divinajustitia2.blogspot.hu/
http://anekdotak.blogspot.hu/
http://anekdotak.blogspot.hu/2013/03/new-roma-felemelkedese-es-bukasa.html
Welcome to Cintra Pirata ~ the art spy ~~ look for the whole adventure ~ »


   

Love Is In The Air ~ Love Is ~ All Cintra Blogs Illustrated ~ »

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése